Referencie

SLOVENSKO

 na kultúrnych letách, mnohých recepciách, v jazzových kluboch a stál pri zrode Dixielandového festivalu v Banskej Bystrici.  

ČESKÁ REPUBLIKA

 PRAHA, BRNO, MLADÁ BOLESLAV, LIBEREC, ZLÍN

NEMECKO

 DRÁŽĎANY, BURGHAUSEN,WITTENBERG, MAGDENBURG

RAKÚSKO

 BAD ISCHEL, LINZ

POĽSKO

 KRAKOW, NOVÝ TARG, ZAKOPANÉ

MAĎARSKO

BUDAPEŠŤ, ŠALGOTARIÁN

FRANCÚZSKO

 Palác  UNESCO v Paríži, Saint Raphael